Informatiebeveiliging 2017-06-09T09:43:46+00:00

Informatiebeveiliging

Mr.Parker heeft een ruime ervaring in het verwerken van persoonsgegevens, betalingen, orderverwerking, beeld, documenten etc. We volgen de Europese richtlijnen en waar mogelijk lopen we er op vooruit. We doen er alles aan om in alle redelijkheid en billijkheid de data te beschermen en te beveiligen met respect voor de eigenaar van de gegevens.

De belangrijkste verandering op het gebied van gegevensbescherming en persoonsbescherming komt in 2018 met de AVG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG (GDPR: General Data Protection Regulation) van toepassing. De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Er geldt vanaf die datum dus nog maar één privacywet in de hele EU. De AVG is grootste verandering op het gebied van informatiebeveiliging sinds 1995.

Tot die tijd geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het niet naleven van de verordering en/of data lekken kunnen enorme boetes opleveren. Het doel van de verordering is er voor te zorgen dat organisaties er alles aan doen om de al dan niet persoonlijke gegevens te beschermen, transparant zijn in wat zij doen met deze gegevens, hoe zij deze verwerken, combineren etc. en dat alles met respect voor de wensen van de eigenaar.

Mr.Parker volgt de richtlijnen uit de verordening, volgt indien van toepassing de reeds zeer goede NEN7510 uit de zorg en werkt aan ISO normeringen.

Links: